طب فیزیکی

درباره طب فیزیکی

طب فيزيكي و توانبخشی يكي از تخصصهای پزشكی است كه پزشك عمومي بعد از گذراندن سه تا چهار سال آموزش تخصصي به آن نائل مي شود. به طور خلاصه مي توان گفت كه اين رشته تخصصي در سه زمينه فعا ليت مي كند:

طب فیزیکی

۱طب فيزيكي: كه سرو كار آن با تشخيص و درمان غير جراحي بيماريهاي عضلاني – اسكلتي ، مفاصل واعصاب محيطی مي باشد، از جمله دردهاي ناحيه گردن ، كمر ، شانه ، زانو ،آرنج ، پا و …و نيز گزگز و سوزش دستها و پاها.

توانبخشی

۲-توانبخشي : كه سرو كار آن با توانبخشی و بازتوانی بيماريهاي صعب العلاج مانند سكنه مغزي، ضربه های مغزی، آسيبهاي نخاعي، بيماريهاي تحليل برنده عضلات و … مي باشد ، كه متخصص طب فيزيكی و توانبخشی ، با همكاري ساير اعضاي تيم توانبخشي (كاردرمانگر ،فيزيوتراپيست ، متخصص ارتوپدی فنی و … ) سعي مي كنند با استفاده از توان باقيمانده بيمار، وي را تا حد امكان ، در انجام امور روزمره زندگی ، فعاليتهای شغلی ، تفريحی و … مستقل گردانند.

نوار عصب و عضله

۳-نوار عصب و عضله :  كه به آن اي ام جي يا الكترو ميوگرافي هم گفته مي شود ، اقدامي تشخيصي است كه متخصص طب فيزيكي و توانبخشي ، با كمك دستگاههای مخصوص به بررسي ، تشخيص و يا رد بيماريهای اعصاب محيطي و عضلات كه معمولا خود را به صورت گزگز ومور مور شدن اندامها ، درد يا ضعف عضلات نشان مي دهند ، مي پردازد.

با توجه به علاقه اينجانب به بيماريهاي عضلانی- اسكلتی و نوار عصب و عضله ، اغلب مطالب اين سايت در اين رابطه خواهد بود

كه به تدريج به آن  اضافه  مي شود.شايان ذكر است كه مطالب مندرج در اين وب سايت، جهت آگاهي عمومي مراجعين محترم مي باشد و از ذكر جزئيات و اصطلاحات فنی و تخصصي تا حد امكان خودداری مي شود.

توجه به اين نكته نيز ضروري مي باشد كه مطالب مو جود در فضاي مجازی نمي توتند جايگزين معاينه پزشكان و تو صيه هاي ايشان در دنياي واقعي باشد.

طب فیزیکی

تندرست باشيد.