آرنج تنیس بازان

آرنج تنیس بازان یا اپیكندیلیت خارجی یكی از شایعترین علل درد آرنج است كه از آزردگی و التهاب تاندونهایی كه به قسمت بیرونی استخوان بازو نزدیك به آرنج می چسبند ، ناشی می شود. هر چند این عارضه به آرنج تنیس بازها معروف شده است ولی منحصر به ورزشكارها  نیست و در سایر افرادی كه فعالیتهای مكرر و سنگین با دستها انجام می دهند ، مشاهده می شود.

ساختمان (آناتومی )

ماهیچه هایی كه مچ دست را به عقب خم می كنندوانگشتان را صاف می كنند  در پشت ساعد قرار دارند .تاندون این عضلات درقسمت بیرونی آرنج به برجستگی استخوان بازو كه به آن اپی كندیل خارجی بازو می گویند ، چسبندگی می یابند و در قسمت پایین هم به استخوانهای دست اتصال می یابند.محل ایجاد آسیب در آرنج تنیس بازان ، چسبندگی فوقانی این عضلات است.

علائم و نشانه ها

آرنج تنیس بازان معولا خود را به صورت شروع تدریجی درد در ناحیه آرنج نشان می دهد كه بعد از فعالیتهای خاصی ایجاد می شود هرچند گاهی اوقات شروع درد ناگهانی است . با پیشرفت بیماری درد دائمی می شود و گاهی می تواند با خواب تداخل نماید.درد می تواند از قسمت بیرونی آرنج به قسمت بیرونی ساعد و مچ هم انشار یابد

فعالیتهایی كه باعث درد می شوند انهایی هستند كه مستلزم باز و بسته كردن  دست ، خم و راست كردن مچ یا چرخش مكرر ساعد هستند.اعمم از فعالیتهای ورزشی و شغلی . قسمت بیرونی آرنج در لمس حساس و دردناك است.َ

آرنج تنیس بازان

علل وعوامل خطر ساز

استفاده مكرر وزیاد از عضلات صاف كننده مچ و انگشتان به مرور زمان باعث ایجاد پارگی های كوچكی در محل اتصال تاندون به استخوان بازو می شوند . این عضلات در ورزشهایی كه از راكت استفاده می شود مانند تنیس و مشاغلی مانند نجاری ،لوله كشی ، قصابی و استفاده مكرر و طولانی از موس كامپیوتر تحت فشار قرار می گیرند. ارنج تنیس بازان بین سنین سی تا پنجاه سال بیشتر رخ می دهد.

تشخیص

تشخیص آرنج تنیس بازان بر اساس شرح حال و معاینه بالینی توسط پزشك صورت می گیرد. گاهی اوقات پزشكان از گرافی ساده یا سایر روشهای تصویر برداری جهت رد سایر علل استفاده می كنند.

درمان

۱-دارو: از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مانند ناپروكسن استفاده می شود.

۲-اسپلینت یا باند آرنج تنیس بازان

۳-فیزیوتراپی

۴- شاك ویو تراپی يكی از موثر ترين درمانها براي درمان سندرم درد مايوفاشيال شاک ویو تراپی است که در کلینیک تخصصی دکتر پاک منش انجام می شود .

۵-پی آر پی،پرولوتراپی وتزریق كورتون

۶-جراحی: در صورتیكه  شش تا دوازده ماه درمان غیر جراحی پاسخ ندهد .

 

آرنج تنیس بازان