• turned_in گزگز وضعف دست ، سندروم خروجی قفسه سینه، و نقش نوارعصب وعضله

  گزگز وضعف دست ، سندروم خروجی قفسه سینه ، و نقش نوارعصب وعضله

  سندروم خروجی قفسه سینه که به اسامی دیگری مانند سندروم توراسیک اوت لت (thoracic outlet syndrome)، تی او اس (TOS) و سندروم خروجی توراکس هم شناخته می شود، مجموعه ای ازعلائم و نشانه ها مانند درد ، گزگز و ضعف دست و اندام فوقانی می باشد که ناشی از تحت فشار قرار گرفتن شبکه بازویی و ورید و شریانی هستند که از فضای مابین ترقوه ودنده اول عبور می کنند.

  سندروم خروجی قفسه سینه

  شبکه بازویی ساختار پیچیده عصبی است که از به هم پیوستن ریشه های عصب گردنی تشکیل می شود و اعصاب اندام فوقانی از آن جدا میشوند.

  شبکه بازویی و عروق همراه آن ممکن است در مسیر عبور خود به اندام فوقانی، دریکی از سه ناحیه ای که در شکل زیر نشان داده شده است تحت فشار قرار گیرند و سندروم خروجی قفسه سینه را باعث شوند.

  سندروم خروجی توراکس

  ناحیه شماره یک ،فضای بین دو عضله ای است که به عضلات اسکالن قدامی و اسکالن میانی شناخته می شوند و شایعترین محلی است که ساختار عصبی-عروقی گفته شده ممکن است تحت فشار قرار گیرند.

  ناحیه شماره دو ، فضای بین استخوان ترقوه و دنده اول  و مکان شماره سه، فضای زیر زائده استخوانی کوراکوئید و عضله سینه کوچک هستند.

  این سه ناحیه در حالت استراحت کوچک هستند و با دور کردن بازو از بدن و چرخش خارجی بازو ، همانگونه که در انجام فعالیتهای بالای سر رخ می دهد ، تنگتر هم می شوند وبه همین دلیل است که علائم سندروم خروجی توراکس ،در فعالیتهای بالای سر ایجا د ویا تشدید می شوند. TOS بیشتر در افرادی رخ می دهد که درگیر فعالیتهایی هستند که بازو را وضعیت دور از بدن وچرخش خارجی قرار می دهند مانند شنا گران، نقاشان ساختمان و …

  انواع سندروم خروجی قفسه سینه

  سندروم خروجی توراکس را معمولا به سه دسته تقسیم می کنند:

  ۱-سندروم خروجی قفسه سینه نوروژنیک (neurogenic TOS)

  شایعترین نوع تی او اس ، نوع نروژنیک یا نوع عصبی  آن می باشد که از تحت فشار قرار گرفتن شبکه بازویی ناشی میشود .

  ۲-سندروم خروجی قفسه سینه عروقی (vascular TOS)

  TOS عروقی می تواند شریانی یا وریدی باشد که ناشی از تحت فشار قرار گرفتن شریان یا ورید سابکلاوین می باشد.

  ۳-سندروم خروجی قفسه سینه غیر اختصاصی (nonspecific-type TOS)

  به نوع غیر اختصاصی ،disputed thoracic outlet syndrome  هم گفته می شود و بعضی از پزشکان به وجود آن اعتقاد ندارند و بعضی دیگر آن را نوعی شایع می دانند که خود رابه صورت درد مزمن قاعده گردن نشان میدهد که با فعالیت تشدید می شود ولی  علت اختصاصی برای آن نمی توان یافت.

  علائم ونشانه های سندروم خروجی قفسه توراکس

  علائم و نشانه های سندروم خروجی قفسه سینه بر اساس نوع ساختمان درگیر ،متفاوت می باشد ودر تی او اس نوروژنیک شامل موارد زیر است:

  ۱-درد در قاعده گردن ،شانه یا دست که معمولا گنگ و مبهم می باشد.

  علائم ونشانه های سندروم خروجی قفسه توراکس

  ۲-گزگز ، مورمور یا خواب رفتگی دست ،ساعد وبازو .

  علائم حسی در محدوده انگشتان حلقه و کوچک و قسمت داخلی دست و ساعد احساس می شوند.

  ۳- کاهش قدرت و چالاکی دست

  ۴- تحلیل رفتن عضلات دست خصوصا برجستگی قاعده شست

  درد و سایر علائم حسی معولا در انجام کارهای بالاتر از سطح شانه ، ایجاد و یا تشدید می شوند.

  تحلیل رفتن قاعده شست (برجستگی تنار)

  تحلیل رفتن قاعده شست (برجستگی تنار)

  علائم ونشانه های سندروم خروجی قفسه سینه عروقی می تواند شامل موارد زیر باشد:

  ۱-درد و تورم بازو احتمالا ناشی از لخته خون

  ۲- تغییر رنگ دست متمایل به آبی

  ۳-رنگ پریدگی  یک یا چند انگشت یا تمام دست

  ۴- احساس سردی در انگشتان ،دست یا بازو

  ۵-خستگی اندام فوقانی با فعالیت

  ۶-سوزن سوزن شدن انگشتان

  ۷-نبض ضعیف یا فقدان نبض

  علل سندروم خروجی قفسه سینه

  همانگونه که گفته شد تی او اس از تحت فشار قرار گرفتن ساختمان عصبی –عروقی در قاعده گردن و زیر استخوان ترقوه ناشی میشود که می تواند به دلایل زیر رخ دهد:

  ۱-وضعیت بد بدنی (poor posture): در افرادی که سر به سمت جلو متمایل است یا شانه ها افتادگی دارد احتمال بروز TOS بیشتر است.

  علل سندروم خروجی قفسه سینه

  ۲- نقایص ساختاری (آناتومیک): مانند دنده گردنی یا باند فیبروتیک ضخیم ویا وجود عضلات اضافی و فرعی . دنده گردنی در ۱تا۳ درصد افراد وجود دارد ولی تعداد کمی از آنها دچار سندروم خروجی قفسه سینه می شوند.

  دنده گردنی

  ۳- حرکات مکرر : انجام حرکات مکرر ومداوم مانند تایپ کردن و خصوصا فعالیتهایی که مستلزم بالا بردن دستها باشد مانند نقاشی ساختمان و  آرایشگری و ورزشهایی مانند شنا نقش مهمی در ابتلا به سندروم خروجی قفسه سینه دارند.

  ۴-حاملگی : در حاملگی به دلیل شل شدن مفاصل ممکن است علائم TOS بروز کند.

  ۵-فشار خارجی : مانند حمل کوله پشتی سنگین

  عوامل خطر ساز (ریسک فاکتور) سندروم خروجی توراکس

  ۱-جنس : سندروم تی او اس در زنان بشتر از مردان رخ می دهد.

  ۲-سن: تی او اس در جوانان و در سنین ۲۰تا۴۰ سالگی شایعتر است.

  نحوه تشخیص سندروم خروجی قفسه سینه

  علائم TOS معمولا مبهم و متناوب هستند و به همین دلیل تشخیص درست آن مشکل می باشد.

  مانند سایر بیماریها، تشخیص درست تی او اس براساس اخد شرح حال بالینی دقیق وکامل و معاینه بالینی استوار است و پزشک در جهت تایید تشخیص و رد کردن سایرعلل ، از روشهای تصویر برداری مانند گرافی ساده ، MRI  ، سی تی اسکن و سونوگرافی داپلر رنگی و نیز نوار عصب وعضله کمک می گیرد.

  تست نوار عصب وعضله برای تشخیص سندروم خروجی قفسیه سینه نوروژنیک، از اهمیت زیادی برخوردار است و هم برای تشخیص TOS و هم برای رد کردن سایر درگیریهای عصبی که می توانند علایم مشابه TOS ایجاد کنند مانند رادیکولوپاتی گردنی، سندروم تونل کارپ (CTS) و نروپاتی عصب اولنار در آرنج به کار میرود .

  از آنجا که علایم سندروم خروجی توراکس می تواند متناوب باشد و معمولا در شروع بیماری اینگونه می باشد ، تست نوار عصب ممکن است نرمال باشد.

  بنابراین نوار عصب نرمال نمی تواند وجود تی او اس را رد کند بلکه گویای این مطلب است که آسیب دائمی به اعصاب شبکه بازویی وارد نشده است ودر صورت انجام درمان مناسب پاسخ درمانی رضایت بخش خواهد بود. برای انجام تست نوار عصب از جریان الکتریکی خفیفی برای تحریک عصبهای مختلف و بررسی پاسخ آنها استفاده می شود. برای انجام نوارعضله یا الکترومیگرافی از الکترودهای سوزنی ظریف جهت بررسی فعالیتهای الکتریکی ماهیچه در حالت استراحت و انقباض، استفاده می شود.

  درمان سندروم خروجی قفسه سینه

  درمان سندروم خروجی قفسه سینه می تواند غیر جراحی یا درمان جراحی باشد. در اغلب موارد درمان غیر جراحی موثر میباشد خصوصا اگر TOS در مرحل ابتدایی تشخیص داده شود. درمان غیر جراحی شامل موارد زیر است :

  • ۱- فیزیوتراپی و ورزش درمانی شامل ورزشهای تقویتی و کششی عضلات مختلف در جهت اصلاح وضعیت بدنی(پوسچر) و کاهش فشار روی شبکه بازویی و عروق. فیزیوتراپی بیشتر برای درمان سندروم خروجی قفسه سینه نروژنیک به کار میرود. همراه با اصلاح پوسچر ،باید روش درست انجام فعالیتهای روزمره و فعالیتهای شغلی را نیز به کار برد تا هم به بهبودی تی او اس کمک کند و هم مانع از عود بیماری شود. این نکات در می توانید در مقالات مربوط به درد گردن و درد گردن در همین سایت مطالعه کنید.
  • ۲- استفاده از داروهای ضد درد غیراستروئیدی مانند بروفن وناپروکسن
  • ۳- استفاده از داروهای شل کننده عضلات ونیز داروهای ضد تشنج
  • ۴- استفاده از داروهای حل کننده لخته خون (thrombolytics) برای درمان تی او اس عروقی در صورت تشکیل لخته و سپس استفاده از داروهای ضد انعقاد خون برای جلوگیری از ایجاد لخته مجدد.

  درمان جراحی سندروم توراسیک اوت لت زمانی به کار می رود که درمانهای غیر جراحی مفید واقع نشوند ویا نقایص نروژنیک پیشرونده در جریان باشد مانند ضعف عضلانی پیشرونده. جراحی TOS توسط جراح قفسه سینه یا جراح عروق صورت می گیرد و می تواند از ناحیه زیر بغل، بالای استخوان ترقوه یا زیر استخوان ترقوه صورت گیرد و می تواند شامل برداشتن دنده گردنی ،باند فیبروز یا قطع عضلات خاصی شود تا فشار از روی اعصاب و عروق درگیر برداشته شود.

 • شما هم نوشته ای بنویسید chat_bubble_outline

  account_circle
  email
  language
  mode_edit