• turned_in افتادگی مچ دست، آسیب عصب رادیال و نقش نوار عصب وعضله

  عصب رادیال یکی از عصبهای بزرگ اندام فوقانی است که بعد از جدا شدن از قسمت پشتی شبکه بازویی و عبور از ناحیه زیر بغل ( آگزیلا) ، وارد بازو می شود .

  در قسمت ابتدایی بازو، سه شاخه حسی از آن جدا می شوند که حس پوستی پشت بازو و ساعد را تامین می کنند. (در شکل زیر نشان داده نشده اند).

  چند شاخه حرکتی هم برای عضله سه سربازو از عصب رادیال جدا می شود و عصب در ادامه مسیر خود در ناحیه میانی بازو در مجاورت استخوان بازو قرار می گیرد و همین نزدیکی به استخوان ، آن را آسیب پذیر می کند .

  کمی پایین تر از برجستگی استخوانی خارجی آرنج (اپی کندیل خارجی) ، یک شاخه حسی از عصب رادیال جدا می شود که به نام عصب رادیال حسی سطحی شناخته می شود و حس پوستی پشت دست به جز انگشت کوچک وحلقه را تامین می کند و بقیه عصب که به اسم عصب بین استخوانی خلفی نامیده می شود عضلات واقع در پشت ساعد را عصب دهی می کند.

  عصب رادیال

  عصب رادیال در مکانهایی که ذکر شد یعنی در آگزیلا ، بازو و ساعد ممکن است دچار آسیب شود که در ادامه توضیح داده می شود.

  آسیب عصب رادیال در ناحیه زیر بغل (آگزیلا)

  عصب رادیال در ناحیه زیر بغل ممکن است در اثر فشار خارجی دچار آسیب و نروپاتی شود که معمولا این فشار به علت استفاده نادرست از عصای زیر بغل ، به عصب وارد می شود و به آسیب حاصله crutch palsy گفته می شود. در کراچ پالزی ممکن است اعصاب دیگر از جمله عصب مدیان  و عصب آگزیلاری هم دچار آسیب شوند.

  آسیب عصب رادیال در ناحیه زیر بغل

  نوروپاتی عصب رادیال در ناحیه زیر بغل خود را به صورت ضعف یا افتادگی مچ دست وانگشتان، ضعف عضله سه سر پشت بازو  و گزگز یا بی حسی پشت بازو، ساعد و دست نشان می دهد. محل احساس علائم حسی در شکل زیر نشان داده شده است.

  محل حس پوستی عصب رادیال

  آسیب عصب رادیال در بازو

  شایعترین محلی که عصب رادیال دچار آسیب می شود ناحیه بازو است و همانگونه که گفته شد در نواحی میانی بازو عصب رادیال در مجاورت استخوان بازو قرار می گیرد، (spiral groove) ، و به همین دلیل مستعد آسیب می باشد .

  اگر عصب رادیال براثر فشار طولانی مدت خارجی دچار آسیب شود اصطلاحا به آن فلج شب شنبه (Saturday night palsy) یا honeymooners palsy  گفته می شود که دراین حالت معمولا بازو بین بدن شخص و لبه صندلی یا سطح محکم زمین یا سر شخصی دیگر به مدت طولانی قرار می گیرد و منجر به آسیب عصب رادیال می شود.

  فلج شب شنبه
  Saturday night palsy

  عصب رادیال در ناحیه بازو ممکن است به دنبال شکستکی استخوان بازو یا جراحی نیز دچار آسیب شود .

  عصب رادیال در ناحیه بازو

  آسیب عصب رادیال در بازو خود را به صورت افتادگی مچ دست و ضعف در باز کردن انگشتان وبی حسی یا گزگز و مور مور شدن پشت دست خود رانشان می دهد.

  عصب رادیال حسی سطحی

  آسیب عصب رادیال در ساعد

  عصب رادیال در ساعد هنگام عبور از عضله سوپیناتور و لبه فیبروتیک آن (arcade of frohse) ممکن است تحت فشار قرار گیرد ویا در اثر شکستگی استخوان ساعد دچار آسیب شود که به صورت افتادگی مچ دست و انگشتان بدون علائم حسی خود رانشان می دهد.

  به این قسمت از عصب رادیال، عصب بین استخوانی خلفی  و به آسیب آن نروپاتی عصب بین استخوانی خلفی (posterior interosseous neuropathy or PIN)  گفته می شود و از آنجا که یک عصب حرکتی است ، آسیب آن علائم حسی مانند خواب رفتگی ، گزگز و مورمور شدن ایجاد نمی کند.

  عصب رادیال در ساعد

  آسیب عصب رادیال سطحی حسی

  عصب رادیال سطحی حسی در ناحیه مچ دست ممکن است دچار آسیب شود که می تواند ناشی از ضربه و پارگی آن ناحیه باشد یا ناشی از فشار خارجی مانند دستبند تنگ یا ساعت مچی تنگ.

  عصب رادیال سطحی حسی در ناحیه مچ

  به نروپاتی عصب رادیال حسی سطحی cheiralgia paresthetica  یا سندروم وارتنبرگ می گویند  که از علل ناشایع درد ، خواب رفتگی و گزگز مچ و پشت دست می باشد. از آنجا که این عصب ، یک عصب حسی است ، آسیب آن هیچگونه ضعف عضلانی ایجاد نمی کند.

  تشخیص آسیب عصب رادیال

  تشخیص نروپاتی رادیال نیز مانند سایر بیماریها بر شرح حال و معاینه بالینی دقیق استوار است .

  یکی از روشهایی که در بررسی عصبهای محیطی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، تست نوار عصب وعضله است که پزشک معالج ممکن برای تعیین نوع و شدت آسیب عصب رادیال و افتراق آن از سایر علل مانند آسیب ریشه های عصب گردن ( رادیکولوپاتی ) و آسیب شبکه بازویی درخواست دهد.

  در تست نوار عصب و عضله از جریان الکتریکی خفیفی برای تحریک عصب استفاده می شود و با کمک الکترودهای سطحی که بروی پوست قرار می گیرد ، پاسخ ایجاد شده ، برداشت می شود . در نوار عضله نیزاز الکترود سوزنی ظریفی که در عضله قرار می گیرد استفاده می شود و فعالیت عضله در حالتهای استراحت و فعالیت بررسی می شود.تست نوارعصب وعضله علاوه بر تعیین علت ضعف و افتادگی مچ دست ، در تعیین نوع درمان و پیش آگهی بیماری نیز کمک کننده می باشد.

  تست نوار عصب و عضله معمولا سه هفته بعد از شروع علائم انجام می شود. پزشک معالج بر اساس یافته های بالینی ممکن است از روشهای تصویر برداری مانند ام آر آی و سونوگرافی ونیزآزمایش خون در راستای تشخیص درست بهره بگیرد.

  درمان آسیب عصب رادیال

  درمان آسیب عصب رادیال بر اساس شدت و نوع آسیب متفاوت می باشد . در مواردی که آسیب عصب ،  ناشی از فشارهای  خارجی باشد معمولا درمان غیر جراحی موثر می باشد.

  مهمترین قدم  در درمان غیر جراحی حذف فشار وارده به عصب می باشد مانند استفاده درست از عصای زیر بغل.

  برای کاهش التهاب معمولا از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مانند برفن و برای کنترل درد معمولا از داروهای ضد افسردگی مانند نورترپتیلین یا داروهای ضد تشنج مانند گاباپنتین استفاده می شود.

  از فیزیوتراپی و ورزش درمانی ، برای جلوگیری از تحلیل رفتن عضله ، کوتاهی تاندونها و خشکی مفاصل استفاده می شود. برای اینکه بیمار بتواند فعالیتهای روزمره خود را انجام دهد از اسپلنت استفاده می شود تا مچ دست و انگشتها را در وضعیت مناسب قرار دهد.

  درمان آسیب عصب رادیال

  در مواردی که آسیب عصب رادیال شدید باشد یا به درمان غیرجراحی پاسخ مناسب ندهد  ، نیاز به عمل جراحی برای برداشتن فشار از روی عصب یا ترمیم عصب می باشد.

  اگر آسیب عصب رادیال قابل درمان نباشد ، برای بهبود عملکرد دست و مچ نیاز به جراحی انتقال تاندون (tendon transfer ) می باشد.

 • شما هم نوشته ای بنویسید chat_bubble_outline

  account_circle
  email
  language
  mode_edit