تنگی کانال ستون فقرات

تنگی کانال ستون فقرات تنگی کانال ستون فقرات، باریک و تنگ شدن فضاهای داخلی ستون مهره ها است  که باعث وارد آمدن فشار بر روی نخاع و اعصابی می شود که از این نواحی عبور می کنند.در اغلب اوقات ، تنگی کانال در ناحیه گردن و کمر رخ می دهد.بعضی از افراد با تنگی کانال […]

تنوسینوویت دکورون

تنوسینوویت دکورون تنوسینوویت دکورون ،حالت دردناکی است که تاندونهای سمت انگشت شست در ناحیه مچ دست را درگیر می کند. اگر مبتلا به بیماری دکورون باشید،ممکن است هنگام چرخش مچ، گرفتن اجسام یا مشت کردن دست درد شما ایجاد ویا تشدید شود. گرچه علت دقیق بیماری دکورون مشخص نشده است ، هرگونه فعالیتی که مستلزم […]

آرتروز گردن یا اسپوندیلوزیس گردن

آرتروز گردن یا اسپوندیلوزیس گردن اسپوندیلوزیس گردن، یک اصطلاح کلی است که برای توصیف تعییرات فرسایشی دیسک و مهره های گردن ، ناشی از افزایش سن به کار می رود.به مرور زمان و با افزایش سن، دیسکهای گردن آب خود را از دست می دهند  و از ضخامت آنها کاسته می شود و همین امر […]

ادامه مطالب علمی
ارتباط مستقیم با دکتر پاک منش