تاندونیت پتلا یا زانوی پرش کنندها

تاندونیت پتلا یا زانوی پرش کنندها تاندونیت پتلا که به آن زانوی پرش کنندها نیز گفته می شود، آزردگی تاندون پتلا در محل چسبیدن به لبه تحتانی کشکک می باشد که خود را به صورت درد جلوی زانو نشان می دهد. تاندونیت پتلا یا زانوی پرش کنندها آناتومی( ساختار تاندون) تاندون یا زرد پی پتلا […]

بیماری ازگود-شلاتر

بیماری ازگود-شلاتر بیماری ازگود-شلاتر یا ازگود اشلاتر (به انگلیسی: Osgood-Schlatter disease) درد و حساسیت استخوانی درقسمت  جلویی و بالای ساق پا درست پایین استخوان کششکک است که معمولا در بچه های سنین بلوغ و جهش رشد رخ می دهد.بیماری ازگود –شلاتر معمولا در بچه هایی رخ می دهد که ورزشهایی انجام می دهند که در […]

درد کمر یا کمر درد

درد کمر یا کمر درد در قرن اخیر گرچه بشر توانسته است با پیشرفت علوم مختلف از جمله صنعت داروسازی و اختراع انواع واکسن ها بر بسیاری از بیماریهای عفونی فایق آید، اما به علت تغییر شیوه زندگی و صنعتی شدن جوامع و در پی آن تبدیل کارهای بدنی به کارهای فکری و اداری، افزایش […]

ادامه مطالب علمی
ارتباط مستقیم با دکتر پاک منش