افتادگی پا ، آسیب عصب پرونئال و نقش نوار عصب و عضله

افتادگی پا (foot drop) که گاهی به آن افتادگی مچ پا هم گفته می شود عبارت است از ضعف ویا ناتوانی در بالا نگه داشتن پا به طوری که باعث اختلال در راه رفتن طبیعی شود. عضلاتی که در جلوی ساق پا قرار دارند باعث بالا نگه داشتن پا می شوند و هر عاملی که […]

افتادگی مچ دست، آسیب عصب رادیال و نقش نوار عصب وعضله

عصب رادیال یکی از عصبهای بزرگ اندام فوقانی است که بعد از جدا شدن از قسمت پشتی شبکه بازویی و عبور از ناحیه زیر بغل ( آگزیلا) ، وارد بازو می شود . در قسمت ابتدایی بازو، سه شاخه حسی از آن جدا می شوند که حس پوستی پشت بازو و ساعد را تامین می […]

سندروم خروجی قفسه سینه

گزگز وضعف دست ، سندروم خروجی قفسه سینه، و نقش نوارعصب وعضله

گزگز وضعف دست ، سندروم خروجی قفسه سینه ، و نقش نوارعصب وعضله سندروم خروجی قفسه سینه که به اسامی دیگری مانند سندروم توراسیک اوت لت (thoracic outlet syndrome)، تی او اس (TOS) و سندروم خروجی توراکس هم شناخته می شود، مجموعه ای ازعلائم و نشانه ها مانند درد ، گزگز و ضعف دست و […]

Ulnar nerve

گزگز دست ، عصب اولنار و نقش نوار عصب و عضله

گزگز دست ، عصب اولنار و نقش نوار عصب و عضله عصب اولنار یکی از عصبهای اندام فوقانی است که بعد از جدا شدن از شبکه بازویی و عبور از بازو و آرنج ، به تعدادی از عضلات ناحیه ساعد عصب دهی می کند و بعد از گذشتن از مچ دست وارد دست شده ، […]

پاسخ به چند پرسش رایج در مورد شاک ویو تراپی

پاسخ به چند پرسش رایج در مورد شاک ویو تراپی ۱ – شاک ویو چیست؟ شاک ویو (shock wave) امواج مکانیکی پرقدرت مشابه امواج صوتی اما باسرعت بالاتر هستند که هنگام زمین لرز ، انفجار یا شکستن دیوار صوتی توسط هواپیما ایجاد میشوند. آسیبهای ناشی از انفجار عمدتا به دلیل همین امواج انفجار یا شاک […]

پاسخ به چند پرسش رایج در مورد نوار عصب و عضله

نوار عصب و عضله پاسخ به چند پرسش رایج در مورد نوار عصب و عضله ۱-نوار عصب و عضله چیست؟ نوار عصب و عضله یا الکترومیوگرافی، نوعی تست تشخیصی تخصصی است که به ارزیابی سلامت و عملکرد عصبهای محیطی بدن می پردازد. عصبهای بدن مانند سیمهای نازک برق هستند که از مغز و نخاع منشا […]

ادامه مطالب علمی